La conscienciació sobre un consum responsable de recursos energètics i hídrics es fa des de ben menuts, a fi que comprenguen que les nostres accions individuals tenen un impacte global en el medi ambient. Per exemple, se'ls mostra quin és el cicle de producció i d'obtenció d'estos recursos amb el seu cost econòmic i ambiental. Els podem demanar que esta informació, i molta més que han anat arreplegant, la utilitzen ara d'una manera pràctica. Quines actuacions poden dur a terme en el seu dia a dia per a reduir el consum d'energia i d'aigua?