La bona compra

Joc de Rol. Seran capaços els teus alumnes de fer una compra que tinga en compte tant les seues necessitats nutritives com els criteris de sostenibili...

VORE

Tres en ratlla

Cada jugador tria un aliment de la dieta mediterrània i intenta guanyar el seu oponent seguint les regles del tres en ratlla.

JUGAR