Moltes vegades, la música que escoltem transmet missatges amb els quals no estem d'acord. Per mitjà de diverses activitats, debatrem i reflexionarem sobre això mentre abordem alguns aspectes relacionats amb la igualtat de gènere. Finalment, ho plasmarem tot en vídeos per a promoure la igualtat.