Per mitjà de la socialització a la cuina i a la taula, coneixem la diversitat d'aliments que formen part de la dieta, aprenem a cuinar-los i a conservar-los, observem algunes normes de conducta i disfrutem de les celebracions, entre moltes altres coses. Tot això ens ajuda a construir els nostres hàbits i costums d'alimentació saludable. Perquè este aprenentatge tinga lloc, cal que no hi haja interferències. Segons l'estudi elaborat per la Cooperativa Consum entre els participats de la 12a edició del Concurs de Contes Dia Mundial del Consumidor, quasi un 70% dels alumnes de Cicle Mitjà d'Educació Primària mengen o sopen veient la televisió o el mòbil. Necessitarem, doncs, educar en l'ús responsable de la televisió i el mòbil? Anima els alumnes que t'ho expliquen amb dibuixos.