En l'estudi elaborat per la Cooperativa Consum l'any 2017 entre els escolars de 8 a 15 anys participants en la 12a Edició del Concurs de Contes Dia Mundial del Consumidor, vam descobrir que més d'un 73% dels alumnes participants d'ESO veuen la televisió o estan amb el mòbil mentre dinen o sopen a taula amb altres persones, ja siguen amics o família. Necessitarem, doncs, educar en l'ús responsable de la televisió i el mòbil? Anima'ls que ho expliquen amb les seues pròpies narracions i que ho representen en vídeos curts.