Les proteïnes i les carreres de relleus. En què s'...

Quina funció tenen les proteïnes en el nostre organisme i com les obté? I quins elements intervenen en una carrera de relleus? Es pot establir alguna ...

VORE