Tots els essers humans tenim dret a una alimentació saludable. La naturalesa ens proveïx dels aliments que necessitem per a créixer sans i forts: taronjes del camp, ous de la granja, peixos del mar... La manera de seleccionar i consumir estos aliments, contribueix en major o menor mesura a la salut del medi ambient i a altres habitants del planeta. Sabem d'on procedixen els aliments que mengem? I els residus que generen?