En l'últim segle, la concentració de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera terrestre ha anat en augment a conseqüència de l'activitat humana. Este fet tan rellevant afecta a tots els éssers vius del planeta, però per què ha augmentat tant? Quin paper tenen els grans boscos en el canvi climàtic? Animeu-vos a construir els vostres propis mesuradors de l'erosió del terra per a descobrir-ho.