Orientacions i temàtiques per a treballar en equip creant pictoconsells, amb l'objectiu de:

- Crear picto-consells per a lluitar contra el canvi climàtic.

- Detectar les principals accions que provoquen el canvi climàtic

- Proposar alternatives sostenibles a les accions nocives contra el clima.

- Desarrollar la destresa digital.

- Desarrollar la imaginació.

- Crear consciència de grup sobre problemàtiques medioambiental.

- Compartir fora del centre els picto-consells disenyats per l'alumnat i usuaris/es.