Guia de treball en equip per a planificar rutes sostenibles, de camí al centre educatiu u ocupacional, amb l'objetiu de:

- Creació de rutes sostenibles i segures per anar al centre educatiu y ocupacional.

- Detecció dels perills potencials que existixen en el camí escolar.

- Definir mesures de protecció en aqueslles zones on les rutes coincidixen amb carreteres per a cotxes.

- Desarrolla la destresa digital.

- Promoure el transport col·lectiu sostenible.

- Crear consciència de grup on els majors poden ajudar als més petits.