Activitat manipulativa per a treballar en equip creant un jardí vertical, amb l'objectiu de:

- Conéixer les necessitats de les diferents plantes

- Fer refugis de biodiversitat vegetal

- Estudiar i donar importància a les plantes autòctones de la zona

- Treballar en equip per a fer una construcció

- Crear consciència del nostre paper actiu en la resolució de problemes ambientals

- Desarrollar la destresa manual