Esta situació d’aprenentatge té com a objectiu la comprensió de les emocions i la conseqüent cura de la salut mental promovent la recerca d’estratègies i recursos que ens ajuden a gestionar-les. Combinant activitats de treball cooperatiu, reflexions individuals i grupals i investigacions, s’observa la situació global del centre educatiu mitjançant una enquesta elaborada pel mateix alumnat, amb la finalitat de millorar la gestió de les emocions del centre i totes les persones que participen de les activitats que s’hi fan cada dia.