Reflexionarem sobre dones que han tingut un gran pes en la nostra història i ens preguntarem per què les dones i els homes no apareixen de la mateixa manera en els llibres de text. Investigarem sobre dones que han tingut un gran pes en la nostra història però que, en canvi, han pasat inadvertides. Finalment, tots estos aprenentatges i investigacions els arreplegarem en podcasts elaborats en equip per a donar a conèixer la vida i les aportacions d'estes dones invisibles.