La cultura, l'educació i les creences que tenim influïxen en la manera de pensar, d'interpretar i de prendre decisions, que possiblement serien diferents si haguérem nascut en una altre lloc del món, amb una altra família i en una cultura diferent. En les activitats que us proposem a continuació us animem a treballar la diversitat, percebent les diferències culturals que ens unixen i com influïxen en el punt de vista de les coses.