Activitat manipulativa per a treballar en equip creant refugis per a animals, amb l'objectiu de:

- Conéixer alguns dels principals ocells que habiten en la zona i les seues característiques

- Sensibilitzar respecte a la conservació de l'entorn natural

- Desarrollar la destresa manual

- Crear consciència del nostre paper actiu en la resolució dels problemes ambientals