Activitat manipulativa per a treballar en equip en la creació de dipòsits pluvials, amb l'objectiu de:

- Conéixer la importància de l'aigua com a recurs escàs

- Sensibilitzar respecte l'ús sostenible de l'aigua

- Treballa en equip per a fer una construcció

- Desarrollar la destresa manual

- Crear consciència del nostre paper actiu en la resolució dels problemes ambientals