La proposta que es planteja a continuació té l’origen en l’efemèride que se celebra el dia 26 de gener, jornada dedicada a l’Educació ambiental. La finalitat de la reivindicació d’este dia és visibilitzar, augmentar i incentivar la conscienciació dels estudiants sobre els problemes ambientals que patix el planeta cada vegada amb més freqüència. Partint d’esta base, l’objectiu de la proposta és animar l’alumnat més major a transmetre al més menut la importància de cuidar el planeta. Per a facilitar-los esta tasca complexa i comprendre l’àmplia qüestió, proposem tasques artístiques, creatives i molt participatives. Amb esta finalitat, s’han de combinar estratègies de treball en equip i reflexions individuals, i crear un conte i un teatre de paper, producte final que facilitarà la transmissió de coneixements a l’alumnat més menut.