Les proteïnes tenen diverses funcions en el nostre organisme. De manera sincronitzada amb les necessitats del cos, les proteïnes intervenen en l'organisme per fer que este funcioni correctament. En una carrera de relleus també es imprescindible que tots els elements actuen de manera sincronitzada i estiguen en un estat de manteniment adequat. Per a entendre la necessitat de portar una alimentació sana, variada i equilibrada per a crèixer amb salut, proposem que, de manera individual, analitzen informació i extraguen les seues pròpies conclusions amb la tècnica de destreses del pensament "les parts i el tot". On "el tot" és de quina manera l'organisme obté les proteïnes que necessita per a créixer amb salut i "les parts" els ajuden a entendre la necessitat de dur a terme una alimentació saludable.