En esta fitxa de treball, els alumnes descobrixen quina relació hi ha entre els termes "fam", "sobrecapacitat de la Terra", "esgotament de recursos", "petjada ecològica" o "agricultura sostenible". Comprendre que la manera en la què ens alimentem influïx en la nostra salut i també repercutix en les condicions de vida de moltes altres persones, és un element clau per a promoure el canvi cap a hàbits de vida sans i responsables que contribuïsquen al desenvolupament sostenible.