Per a tots els processos i accions que efectua l'organisme, i durant les 24 hores del dia, es necessita l'energia dels aliments. Classificar els aliments en funció de com es distribuïx la seua energia: rics en hidrats de carboni, en proteïnes o en greixos, reconeixent quin espai ocupa cada un en la dieta, els ajuda a entendre l'alimentació saludable. Analitzar l'esmorzar dels esportistes d'elit obri un tema interessant de reflexió i debat sobre este tema.