De segur que has jugat més d’una vegada al tabú, eixe joc en el qual has d’aconseguir que el teu equip endevine una paraula sense utilitzar certes expressions. Este és igual, però amb aliments. Una forma molt divertida de compartir amb els companys de classe el que cada alumne sap sobre l’aliment que li toque.