La proposta que es planteja a continuació té l’origen en l’efemèride que se celebra cada segon dimarts de febrer, jornada dedicada a la seguretat en internet. La finalitat de la reivindicació d’este dia és incentivar la conscienciació dels estudiants sobre els perills que pot implicar l’àmbit digital. Per a facilitar esta complicada tasca i comprendre esta àmplia qüestió, s’ha creat una situació d’aprenentatge basada en quatre activitats coherents entre si, amb materials diversos i entretinguts. Un conte, unes vinyetes, un joc i un Padlet. Amb estes activitats es proposen a l’alumnat tasques reflexives, conversacionals i molt participatives.