Amb el motiu de l’efemèride celebrada el dia 26 de gener, Dia Mundial de l’Educació Ambiental, es proposen una sèrie de tasques per a augmentar la conscienciació dels infants i joves sobre la necessitat de cuidar el planeta i lluitar contra els problemes ambientals generats, en gran part, per la petjada dels éssers humans. Per a fer-ho, es planteja a l’alumnat el treball d’esta complexa tasca des d’una realitat que coneixen: sa casa. Al cap i a la fi, esta és un reflex de la realitat quotidiana que tots vivim i pot servir de punt de partida per a cuidar el planeta adquirint rutines sostenibles que fem diàriament. El treball cooperatiu, la reflexió individual, la teatralització i la creació artística en activitats variades serà la clau per a aconseguir el producte final i difondre’l adequadament a la resta de la comunitat educativa.