En Sostenipoly hi ha consumidors que passen del Desenvolupament Sostenible (DS) perquè no els importa gens, consumidors que es preocupen i consumidors que es comprometen, perqué a més d'importar-los el DS, les seues accions i decisions estan alineades amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS). Pot ser que no compartiu algunes accions o decisions de consum que es representen en el joc, però sí que podeu reflexionar en equip mentre us divertiu aprenent. Descobriu com es juga en el vídeo tutorial i… A jugar!