Un recurs natural tan vital com el del sol és utilitzat per tots els éssers vius del planeta. D'esta manera, les plantes, els animals i els éssers humans hem desenvolupat sistemes per a aprofitar-ne la llum i la calor, i també per a protegir-nos-en. El conte de Jaume i les oronetes els explica com estos pardalets es protegixen del sol, igual que ho fem nosaltres, i els introduïx en l'ús d'este recurs natural. En alguns moments, l'activitat es recolza amb vídeos o activitats de psicomotricitat per a aclarir o introduir conceptes.