Anar a l'escola en bicicleta, en patinet, en transport públic o senzillament caminant és el que fan els protagonistes del nostre conte redó. Uns minuts que t'ajudaran a reflexionar amb l'alumnat sobre com es reduïxen les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle quan optem per mitjans de transport més sotenibles.