En Sostenipoly hi ha consumidors que pasen del Desenvolupament Sostenible (DS) perquè no els importa gens, consumidors que es preocupen i consumidors que es compromenten, perqué a més d'importar-los el DS, les seues accions i decisions estan alineades amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS). Pot ser que no compartiu algunes accions o decisions de consum que es representen en el joc, però sí que podeu reflexionar en equip mentre us divertiu aprenent. Descarregueu els materials i el tauler per a pissarra digital... I a jugar!