Team plantejarà als alumnes preguntes i reptes que resoldran mitjançant enllaços o animacions a mesura que avança la presentació interactiva. Estes són les parts de la presentació: 1. Preguntes sobre alimentació. 2. Relaciona cada aliment amb el moment del dia. 3. Gran pregunta final. Et recomanem que els alumnes resolguen la presentació en equips de tres o quatre, de manera que tots puguen cooperar i aportar els seus coneixements al grup.