El treball cooperatiu, entre moltes altres coses, permet traure partit a totes les habilitats que té l'alumnat per a posar-les al servei de l'equip. És interesant que cada membre de l'equip faci un exercici d'autoevaluació, a través del qual descobrisca quines són les seues debilitats i fortaleses. A partir d'este anàlisis, cada membre estarà preparat per assumir el seu rol. A continuació vos proposem diferents rols cooperatius pel treball en l'aula.