Com es grava un curt

Totes les fases, pas a pas, per a crear un curt

VORE