On estan les dones?

Per què no hi ha el mateix nombre de dones i d'homes en els nostres llibres de text?

VORE