Per a què necessitem energia i d'on l'obtenim

Què saben els teus alumnes sobre l'energia que necessita l'organisme i per a què la utilitza?I sobre els aliments que n'aporten?

VORE