En esta caça del tresor, els alumnes s’enfrontaran a una sèrie de preguntes i reptes que s’aniran resolent mitjançant enllaços o animacions a mesura que avança la presentació interactiva. Estes són les parts de la presentació: 1. D’on ve l’aigua que bevem. 2. On tenim aigua en el nostre cos. 3. Quines funcions exercix l’aigua en el nostre cos. Et recomanem que els alumnes resolguen la presentació en equips de tres o quatre, de manera que tots puguen cooperar i aportar els seus coneixements al grup.